امام زادگان یاسر و ناصر

در امتداد دره بند گلستان و در ۵ کیلومتری غرب مشهد در ابتدای روستای گلستان بنایی آراسته به کاشی های معرق قراردارد که مقبره امام زاده های دوقلو؛ سید یاسر و سید ناصر (ع) است.

اینامام زادگان از فرزندان امام موسی بن جعفر (ع) هستند و باهجرت امام رضا (ع) همراه با اهل بیت امام به ایران بویژه خراسان مهاجرت کردند.
در تاریخ طبرستان نوشته شده است: سادات از آوازه ولایت و عهدنامه ای که مامون به حضرت امام هشتم داده بود روی بدین طرف نهادند و او را 21 برادر دیگر بود. این مجموع برادران و بنی اعمام از سادات حسینی وحسنی به ولایت ری و عراق ( اراک فعلی ) رسیدند.

Comments are closed.