امامزادگان هاشم و محتشم

بقعة باشکوه این امامزادگان در میان روستا بیوه ژن در 55 کیلومترى شهر مشهد در جادة نیشابور واقع شده و بسیار مورد توجّه اهالى است
بناى قبلى که از خشت و گل و سنگ بود، در سالیان اخیر تخریب شد و بجاى آن بناى بسیار عالى در دو طبقه احداث شده که داراى ایوان، گنبد و گلدسته است
ساختمان بنا بر روى تپّه‏اى واقع شده که جهت دسترسى به ایوان آن مى‏بایست از ده پلّه عبور نمود. اتاق مرقد به صورت 8 ضلعى است و هر یک از اضلاع آن 3 و 6 متر مى‏باشد. تمام کف و ازاره حرم با سنگ مرمر و تراوتن پوشش یافته و دیوارهاى آن با آئینه تزیین شده و ابهّت خاصّى به زیارتگاه داده است

Comments are closed.