مجتمع تجاری آلتون

برج تجاری آلتون مشهد، مساحت زمین آن 1,724 متر مربع و با زیر بنای 31,000 متر مربع در سال 1388 بعد از 36 ماه به بهره برداری رسید. برج آلتون یک برج چند منظوره است که دارای کاربری های متعدد از جمله تجاری اداری، پارکینگ می باشد

 

Comments are closed.