حوضخانه هزار دستان

حوضخانه هزار دستان مشهد، در واقع موزه‌ای است که به صورت زنده آثار هنری را به نمایش می‌گذارد و همچنین با غذا و نوشیدنی‌های سنتی از مردم پذیرای میکند حوضخانه هزار دستان مشهد در راستای بازار جنت مشهد واقع شده است و در ساخت حوضخانه هزار دستان مشهد از طراحی و معماری حوضخانه‌های قدیم الهام گرفته است

Comments are closed.