سیرک دائمی ملل

این پروژه در زمینی به مساحت حدوداً ۲۰,۰۰۰ مترمربع با ظرفیت حدودا ۱۲۰۰ نفر در بلوار بهارستان مستقر شده است. سیرک دائمی ملل بزرگ‌ ترین استادیوم تفریحی ایران نامیده می‌شود, در فونداسیون سیرک از بتن و از چادرهای ضد آتش استفاده شده است

Comments are closed.