چشمه سبز

آغوش دریاچه طبیعی «چشمه سبز» که در زبان محلی به آن چشمه سوز هم می گویند به روی مهمانان و گردشگران نوروزی گشوده شده است؛ این دریاچه یکی از مکان های ییلاقی شهرستان چناران است و هر ساله گردشگران بسیاری به دامن این پهنه بکر پناه می آورند

Comments are closed.