همایش یکصد برند برتر ایران

دریافت گواهینامه و تندیس زرین یکصد برند برتر ایران سال 1394 در سالن صدا و سیمای مرکزی ایران