تماس با ما

شرکت صالح گشت پردیس توس
آدرس: خیام شمالی، شهرک پردیس، پردیس4

تلفن های تماس
05137539001 – 05137539002
09027539001 – 09027539002

تاکسی سرویس صالح گشت
آدرس: بلوار سازمان آب، زائرسرای بانک ملی

تلفن های تماس
05137280074 – 05137290017
09027290017

تلفن مدیریت: 09153012710

ایمیل: Saleh-Gasht87@yahoo.com

Comments are closed.